A Different View on design

gilfun.ir/

اس ام اس های احساسی و غمگین

پست شماره 1740
11:30 , پنجشنبه 27 فروردين 1394

 

اس ام اس های احساسی و غمگین

 

خدایا میشود باران ببارد…؟!

این بغض به تنـــــــــهایی…

از گلویـــــــــم پــــــــایین…

نمی آیـــــــــــــــــــــــــد…!

توجه :