close
دانلود آهنگ جدید
9 تصویر از حرکات ورزشی قدرتی به صورت متحرک

گیل فان | دنیای فیلم و سریال

http://www.gilfun.ir/

9 تصویر از حرکات ورزشی قدرتی به صورت متحرک

حرکات ورشی,ورزش قدرتی,حرکت های ورزشی قدرتی,ورزش قدرتی ,عکسهای متحرک ورزشی,عکسهای متحرک اموزش بدن سازی,حرکات قدرتی در بدن سازی.....

9 تصویر از حرکات ورزشی قدرتی به صورت متحرک

حرکات ورشی,ورزش قدرتی,حرکت های ورزشی قدرتی,ورزش قدرتی ,عکسهای متحرک ورزشی,عکسهای متحرک اموزش بدن سازی,حرکات قدرتی در بدن سازی.....

-->
9 تصویر از حرکات ورزشی قدرتی به صورت متحرک
خلاصه داستان :

 

9 تصویر از حرکات ورزشی قدرتی به صورت متحرک

 

 

1- حرکت اسکوات

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

۲- پارو زدن در حالت خمیده

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

٣- حرکت پرس سینه با کش بدنسازی

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

۴- ضربه قطری با تبر

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

۵- کشش ماهیچه سه سر با کش بدنسازی

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

 

۶- جهش کردن با کش بدنسازی

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

۷- کشش جانبی عضله کتف با کش بدنسازی

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

۸- کشش عضله دو سر بازو با کش بدنسازی

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

۹- کشش عضله همسترینگ با کش بدنسازی

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

 

 

منبع :هندبال

 

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج

250 فیلم برتر

250 فیلم برتر از نگاه سایت imdb

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان