close
تبلیغات در اینترنت
مقاله کامل نقش فضای مجازی در یادگیری

گیل فان | عکس | فیلم | کتاب

مقاله کامل نقش فضای مجازی در یادگیری   مقدمه توسعه ی روز افزون نقش و تأثیر فن آوری های نوین به ویژه استفاده از فضای مجازی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور در ابعاد گوناگون زندگی انسان، از واقعیت های غیر قابل انکار جامعه امروز است. آموزش و پرورش نیز به عنوان بزرگ ترین دستگاه متولی تعلیم و تربیت رسمی وعمومی کشور، از دایره ی این تأثیرپذیری خارج نیست. رشد شتابان استفاده از فضای مجازی در برنامه های آموزشی و تربیتی رسمی آموزش و پرورش و استقبال معنادار اولیا و دانش آموزان از این ابزار جادویی را در…

جایگاه تبلیغات شماجایگاه تبلیغات شما