close
تبلیغات در اینترنت
تحقیق افرینش و انسان

گیل فان |مقاله | تحقیق| کتاب

تحقیق افرینش و انسان   پرسش: هدف از آفرینش ما چیست؟ پاسخ: این پرسش، سابقه دیرینه ای دارد و مانند برخی از مسائل فلسفی، برای همگان مطرح است. غالب انسان ها مایلند بفهمند كه هدف خلقت خودشان و یا مجموعه انسان ها چیست؟ این پرسش برای افرادی به صورت یك عقده «لاینحل» در می آید…

جایگاه تبلیغات شماجایگاه تبلیغات شما