تحقیق آموزش پرورش میگو(آبزیـــــــان)

عضویــت در خبـرنـامه ما
شمـا میتوانیـد بــا ثبــت ایمـیل خـود درکـادر زیر ، آخــرین مطالب سایــت را درایمیــل خـود دریــافت کنیـد

آخریــن اخبار تکست آهنگ
The last Text-Ahang News

خبر درگذشت حمیرا خواننده خوش صدای کشورمون

دانلود رایگان کتاب جام جهانی در جوادیه به صورت pdf

First Modern Olympic Games

عکسهای جدید رعنا آزادی ور در اسفند 94

دانلود آهنگ جدید وانتونز به نام فدا سرت

دانلود آهنگ Power Music به نام Party (1,2,3,4,5,6)

عکسهای جذاب بازیگران سریال شهرزاد با نوشته های زیبا

عکسهای جدید رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان

جدیدترین عکسهای مریم قاسمی

دانلود کلیپ های کوتاه طنز درین درین قسمت 1 تا 17

اطلاعیـــه سایـــت :
  • قالب حرفه ای سایــت تکست آهنگ همینک بر روی سایت قرار گرفت
  • سایت تکست آهنگ به دو روش در خمدت کاربران عزیز میباشد هم به صورت دانلود آهنگ و هم به صورت متن آهنگ
  • منتظر امکانات و ایده های جدید باشید

تحقیق آموزش پرورش میگو(آبزیـــــــان)

 

گونه‌های میگوی آب شیرین جنس Macrobrachium در سراسر مناطقگرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکنده‌اند. این گونه‌ها در اغلب آبهای شیرین داخلیشامل دریاچه‌ها ، رودخانــه‌ها، باتلاقها ، نهرهای آبیاری ، کانالها و استخرها یافتمی‌شوند. اغلب گونه‌ها در مراحل نخستین چرخه زندگیشان به آب لب شور نیاز دارند وبنا بر این در آبهایی یافت می‌شوند که مستقیم یا غیر مستقیم به دریا می‌پیوندند، هرچند بعضی از آنها چرخه زندگیشان را در دریاچه‌های داخلی آب شور یا آب شیرین کاملمی‌کنند. بعضی از گونه‌ها ، رودخانه‌هایی با آب شفاف را ترجیح می‌دهند، در حالی کهبعضی دیگر در آبهای بسیار گل آلود یافت می‌شوند.

 


چرخهزندگی

برای رشد ، تمام میگوهای آب شیرین مانند سایر سخت‌ پوستان بطورمنظم اسکلت خارجی یا پوسته خود را می‌اندازند. این فرآیند به پوست اندازی موسوم استو با افزایش ناگهانی در اندازه و وزن همراه است. چهار شکل مشخص در چرخه زندگی میگویآب شیرین وجود دارد: تخم ، لارو ، پست لارو ، و بالغ. این جانوران همه چیز خوارند وجیره غذایی آنها در نهایت شامل حشرات آبزی و لاروهایشان ، جلبکها ، دانه گیاهان ،حبوبات ، بذر و گیاهان ، میوه‌ها ، نرم‌تنان ریز و سخت پوستان ، گوشت ماهی و پسمانده‌های ماهی و سایر جانوران است. به علاوه ممکن است همجنس خوار باشند.


عملیات پرورشی

مدیریتاستخر

گیاهان امتداد دیواره‌های استخر ، فرسایش آنها را به حداقلمی‌رسانند و زیر خط آب نیز غذا و زیستگاهی برای میگوها فراهم می‌کنند. به هر حالباید توجه داشت که رشد آنها نباید چنان زیاد شود که با برداشت کردن تداخل بوجودآید. از رشد گیاهان ریشه‌دار آبزی و جلبکهای کف‌زی نیز باید با اعمال مدیریتیجلوگیری کرد. استخرهای تازه باید آهک پاشی شوند. در عمل ، کاربرد استاندارد۱۰۰۰Kg/ha سنگ آهک کشاورزی هر بار پس از تخلیه استخر پرورش میگوی آب شیرین توصیهمی‌شود. پس از آهک دهی استخرها بیش از میگودار کردن آنها پر می‌شوند.
کود دهیدر کشت میگوی آب شیرین به ندرت لازم می‌شود. در هر حال استخرهای ساخته شده درخاکهای شنی-رسی ممکن است نیاز به کوددهی داشته باشند. اجرا کننده باید در طی مدتپرورش ، مراقب خوب نگه داشتن استخرها باشد. برای جلوگیری از فرسایش دیواره‌ها ،کنترل گیاهان ریشه‌دار آبزی ، تعمیر و نگهداری تجهیزات خروجی و ورودی آب بویژهتوریها بـاید مـراقـبت خـاصـی انجام گیرد. گیاهان Elodea و Hydrilla بستر خوبی برایمیگوها می‌سازند.

 


میگودار کردن

پست لاروهارا می‌توان بلافاصله پـس از پـر آب شـدن اسـتخرهـا در آنها ریخت . معمولا پستلاروهایی که تنها ۴ - ۱ هفته سن دارند (پس از دگردیسی) برای میگودار کردن استخرهابکار برده می‌شوند که تا زمان برداشت در آن باقی می‌مانند. به محض ورود پست لاروهابه کناره استخر باید دقت شود که در پی شناور کردن کیسه‌های انتقال در استخر به مدت۱۵دقیقه قبل از خالی کردن آنها در آب به درجه حرارت استخر عادت داده شوند.


اختلاف PH استخر و کیسه انتقال نیز موجب مرگ و میر می‌شود. میزان میگودار کردناستخر به اندازه بازاری مطلوب و مدیریت استخر ، خصوصا روش برداشت ، بستگی دارد. درجاهایی که اندازه مطلوب برای فروش حدود ۷۰ گرم است و بسیاری از استخرها به علتذخیره آب فصلی دچار محدودیت فصلی در حدود ۸ ماه هستند، پیشنهاد می‌شود میزان میگو ۵پست لارو در متر مربع (۵۰۰۰/ha) باشد.تغذیه

 

نوع تغذیه


کشت تجارتی موفق میگوی آب شیرین به غذای مکمل نیازدارد. نوع این غذا بسیار متنوع است و مواد زیر را دربر دارد: مواد خام جانوری یاگیاهی ، مخلوطهای غذایی تهیه شده در کنار استخر و غذاهای ترکیبی. در بعضی جاها نیزاز برنـج و محـصولات فـرعـی بـرنـج به صـورت مـخلوط با غذاهای دیگر استفاده می‌شود.

]
مقدار تغذیه


تـوصـیه کلی برای مقدار تغذیه روزانه وجود ندارد زیرااین مقدار بستگی به اندازه و تعداد میگوها در استخر ، کیفیت آب و خاصیت غذا دارد. بهترین رهنمود برای مجریان استخر ، تغذیه تا حد تقاضا است. غذا بطور معمول در اطرافمحیط استخر در محلهای کم عمق که منطقه خوبی برای تغذیه است پخش می‌شود. در بعضی ازمواقع غذا به منطقه تغذیه در چند متری کناره محدود می‌گردد.


در هر دو مورد مجریاستخر می‌تواند ببیند چه مقدار غذا مصرف شده است. اگر هیچ غذایی در روز بعد باقینماند، مقدار غذا باید افزایش یابد. اگر مقدار زیادی غذا بماند، مقدار آن را بایدکاهش داد و یا حتی به مدت یک روز قطع کرد. مقدار اولیه غذای پیشنهادی با استفاده ازجیره خشک ، همچون غذای ترکیبی جوجه در یک استخر دارای ۵ عدد در متر مربع باید درحدود ۶/۲۵ Kg/ha در روز باشد.برداشت

 
زمانبرداشت بستگی به میزان رشد و اندازه بازاری مطلوب و تا حدی تکنیک مدیریت استخردارد. اصولا در مدیریت استخر میگوی آب شیرین دو روش بسیار رایج وجود دارد. نخست ،تکنیک پرورش دسته‌ای که امکان می‌دهد جانوران تا اندازه بازاری متوسط یا تا هنگامتخلیه استخر به دلایل دیگر (مثلا کمبود آب ، پایین بودن درجه حرارت) رشد کنند، وسپس تمام محصول برداشت می‌شود.
تکنیک دیگر ، پرورش مداوم است به این ترتیب کهمعمولا یکبار در سال با تراکمی بسیار بیشتر از پرورش دسته‌ای به میگودار کردن استخرمی‌پردازند و معمولا پس از ۷ - ۵ ماه بسته به میزان رشد (درجه حرارت) و اندازه قابلفروش محلی ، جانوران با اندازه بازاری بوسیله پره در فواصل زمانی منظم دست‌چینمی‌شوند. استخرها را معمولا به طور کامل هر ماه یکبار و یا نصف استخر را ماهی دوبار برای جلوگیری از گل آلودگی تمام استخر پره کشی می‌کنند.


عملیات پس از برداشت

اغلب میگوهای آب شیرین ، در نزدیکیمحل پرورش در یخ یا زنده فروخته می‌شوند. میگوها را نیز می‌توان در تانکهای حملهوادار به مشتریان عرضه کرد. میگوهای آب شیرین خصوصا در معرض صدمات آنزیمی پس ازبرداشت و مرگ هستند و بعضی پرورش دهندگان میگوها را در آب یخ فرو می‌کنند و آنها رادر آب ۶۵ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ - ۱۵ ثانیه نگه می‌دارند تا سفید شوند و سپسآنها را در یخ به فروشگاه حمل می‌کنند.


بیماریها

بیماریها معمولا عامل ثانوی هستند و از نقص بهداشت تانک ، تعویض غیرکافی آب ، کمیت یا کیفیت غذا ، و اکسیژن محلول در شرایط بد ناشی می‌شوند. تکسلولیها شایع‌ترین عامل بیماریهای لارو می‌باشند. عفونتهای قارچی لاروها در مواردیمشاهده شده است اما غالبا در پی بهداشتی‌تر کردن غذا و کاهش تراکم لاروها رفعمی‌گردد. فورمالین ۲۰۰ - ۲۵۰ p.p.m روزانه به مدت ۳۰ دقیقه ، عامل موثری برای درمانبیماریهای ناشی از تک سلولیها و قارچهاست.
بیماری صدفی یا لکه‌های سیاه کهبدیهی‌ترین بیماریهای پست لارو و میگوهای در اندازه بازاری هستند از تهاجمباکتریهای تجزیه کننده کیتین ناشی می‌شوند و در بعضی از مواقع با قارچها آلودهمی‌گردند. تاری یا سفیدی بافتهای عضلانی که غالبا به طرف دم صورت می‌گیرد، احتمالدارد که واکنشی در برابر استرس باشد.


 صیادان

صیادی را اصولا سایر گونه‌های آبزی ، پرندگان ، مارها و انسان انجاممی‌دهند. استفاده از تورهای با ارتفاع ۶۰ سانتیمتر با چشمه‌های ریز در اطرافاستخرها برای جلوگیری از ورود صیادان مشکل‌آفرین به استخرها مفید است. مشکلات ناشیاز هیدروزوآ بویژه به هنگام استفاده از منابع آب سطحی نمایان می‌شود. استفاده ازمواد شیمیایی نیز برای مبارزه با هیدروزوآ بکار می‌رود. عمده‌ترین صیادان مشکلآفرین مارها و گربه ماهی رودخانه‌ای هستند. خرچنگهای گرد نیز مشکلاتی را بوجودمی‌آورند، بویژه از آن‌رو که سوراخهایی در دیواره استخرها ایجاد می‌کنند. البتهمی‌توان آنها را با قرار دادن تله‌هایی در دیواره استخرها از بین برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنبور عسل

 

مطالعات و بررسی های دانشمندان زیست شناس نشان میمي دهد که حداقل 150 میلیون سال است که موجوداتی بنام زنبور عسل (Honey Bee) در جهانزندگی می کنند. آنها برای زمانی که گلها و گیاهان به خواب زمستانی می روند و دیگرشهدی برای تغذیه زنبورها ندارند در درون کندوهای خود اقدام به درست کردن عسل میکنند. میزان عسل تولیدی آنها معمولآ بیشتر از آن مقداری است که خودشان نیاز دارنداز این رو اغلب انسان خود را شریک آنها در استفاده از این فرآورده طبیعی می کند.

زنبورهای عسل همانند مورچه ها جانورانی اجتماعیهستند که در درون کندوی خود کارها را تقسیم می کنند، یک گروه از زنبورهای عسل که دریک کندو زندگی می کنند شامل یک ملکه (ماده)، تعدادی زنبور نر و تعداد بیشتریزنبورهای کارگر هستند.


ملکه

ملکه تنها عضو ماده در یک کندو میباشد و از لحاظ اندازه بزرگترین زنبورهای کندو است و به همین دلیل اغلب تواناییضعیفی در پرواز دارد. جالب است بدانید که ملکه را هنگامی که یک لارو (کرم حشره) دوروزه است زنبورهای کارگر انتخاب می کنند تا بعدها نقش ملکه را در کندو بازی کند. پساز حدود 11 روز این کرم حشره به زنبور تبدیل می شود. پس از آن ملکه با حدود 18زنبور نر جفت گیری می کند و در نهایت پس از گذشت 10 روز ملکه طی یک روز اقدام بهتخم گذاری میکند. یک زنبور ملکه می تواند تا 3000 تخم را طی یک روز تولید کند.

ملکه تنها موجود مادهٔ کامل وتنها تخمگذار جمعیت است که مثل زنبور کارگر از تخمبارور شده به وجود می‌آید. «ملکه» مادر تمام زنبورهایی است که باوی در یک کندوزندگی می‌کنند. مدت رشدش از تخم تا موجود کامل ۱۷ تا ۱۸ روز بوده وپس از رسیدن بهسِّن بلوغ (۴ تا ۵ روز بعد از تولد) در یک یا چند روز آفتابی قبل از ظهرها از کندوبه خارج پرواز نموده وبا چند یا چندین زنبور نر جفتگیری می‌کند. بنا براین خیلی اززنبورهای یک جمعیت باوجودی که از یکملکهبه وجود می‌آیند باز هم نسبت ناخواهری دارند، چون دارای پدرهای متفاوتی می‌باشند. به همین دلیل هم خیلی از اوقاتزنبورهایی که از ملکه تولید شده‌اند رنگهای مختلفی دارند. پس از شروع تخمگذاری ملکهمعمولاً تا آخر عمر دیگر کندویش را ترک نمی‌ کند مگر هنگام بچه زادن. ملکه معمولاً۵سال وبه طور استثنایی ۶ سال هم ممکن است عمر کند، ولی اگر بخواهیم جمعیت پر محصولباشد باید وی را حد اکثر در سِّن سه سالگی حذف نموده ویک ملکه جوان وفعال به جای آنبه جمعیت داد، به زبان زنبورداران (ملکه را جانشین نمود)، چون با بالا رفتن سِّنوپیری، قدرت تخم گذاری ملکه نیز کمتر می‌شود، در نتیجه جمعیت پس از مدتی ضعیفوضعیفتر می‌گردد، از یک جمعیت ضعیف هم هرگز نباید انتظار محصول عسل فراوان راداشت.

زنبور نر


قوی ترین موجودات یک کندو زنبورهای نر هستند کهخوشبختانه نیش ندارند. آنها وظیفه جمع آوری غذا یا شهد گلها را ندارند و تنهامسئولیت تولید مثل در کندو بعهده آنها می باشد. نکته جالب آنکه اگر تحت شرایطی درکندو غذا کاهش بیابد زنبورهای نر از کندو اخراج می شوند! این زنبورها دارای چشم وشاخک هایی بزرگتر از دیگران می باشند تا راحتتر بتوانند زنبورهای ملکه را پیداکنند.

زنبورهای نر از تخمهای بارور نشده بوجود می‌آیند، یعنی پدر نداشته وتنها دارایمادرند، ولی از جانب مادری دارای پدر بزرگ هم می‌باشند. مدت رشدشان «از تخم تازنبور کامل» ۲۴ روز است. زنبور نر ۱۲ روز پس از تولد به سِّن بلوغ رسیده وقادر بهجفتگیری می‌باشد. زنبورهای نر از اواسط فروردین تا نیمه دوم تابستان در کندوهاوهمراه کارگران وملکه زندگی می‌کنند. جمعیتهایی که دارای ملکه‌اند از نیمهٔ دومتابستان نرها را به زور از داخل کندو بیرون می‌رانند ویا مانع ورودشان به کندومی‌شوند تا از گرسنگی بمیرند. این پدیده به نام «نرکشی» معروف است. بنا براین درحالت طبیعی در فصول پائیز وزمستان در کندوها از زنبور نر خبری نیست. وجود زنبورهاینر تنها برای جفتگیری با ملکه‌هایی است که معمولاً در جمعیت تولید می‌ گردند واینکار همیشه در خارج از کندو ودر هوای آزاد وآفتابی انجام می‌گیرد. هر زنبور نر تنهایکبار در زندگی می‌تواند جفت گیری کند چون هنگام جفت گیری دستگاه تناسلی وقسمتی ازبدنش پاره شده ودر داخل بدن ملکه باقی می‌ماند. وی در اثر این زخم می‌میرد وزندگیشپایان می‌پذیرد. بدین طریق زنبور نر هرگز فرزندش رانمی‌بیند.

زنبور کارگر

کارگرانکوچکترین زنبورها در کندو می باشند، جنسیت آنها ماده می باشد اما اغلب تواناییباردار شدن را ندارند. یک کندو بین 50 تا 60 هزار زنبور کارگر دارد. کارگرهامسئولیت تهیه غذا برای نوزادان و ملکه را برعهده دارند و علاوه برآن با بال زدنهوای داخل کندو را خنک نگاه می دارند، آنها محافظان کندو نیز هستند.

زنبور کارگر مانند ملکه همیشه از تخم بارور شده بوجود می‌آید وباز مانند ملکه ازجنس ماده‌است. دوران رشدش «از تخم تا زنبور ماکل» ۲۱ روز است. تمام کارهای داخلیوخارجی کندو وجمعیت را کارگران انجام می‌دهند که مهمترینشان عبار تند از:

تمیز کردن داخل سلولهای مومی.

تغذیه ملکه.

تغذیه لاروها.

گرم کردن لاروها.

تنظیم گرمای داخلی کندو.

تولید موم.

ساختن سلولهای مومی.

دفاع.

تعویض هوای داخلی کندو.

جمع آوری شهد وگرده گل.

تهیه بره موم.

آوردنآب بهداخل کندو ... وغیره.

دونوع زنبور کارگر وجود دارد که از لحاظ شکل ظاهری کوچکترین فرقی بین آنها دیدهنمی‌شود:

کارگران بهاری که از اوائل بهار تا نیمهٔ تابستان متولد می‌گردند وحد اکثرسنشان «از تولد تا مرگ» از شش هفته تجاوز نمی‌کند.

کارگران پُائیزی که از نیمهٔ دوم تابستان به بعد تولد می‌یابند وحد اکثر سِّنآنها اغلب از هفت ماه بیشتر است.

زنبورها از گلهای خوشبو ومعطر بهاری تغذیه می‌کنند. در فصلبهار وپائیز کندوها پر می‌گردد و هرکندو در حدود یک تا دو کیلو واحیاناً ۴ کیلو در فصلهای پُربار عسلبدست می‌آید. با مهارت خیلی بسیار کسانی که شغل جمع آوری عسل پیشه گرفته‌اند عسل ازاین کندوها خارج و در ظرف خالی می‌نمایند و کندو را بیرون نمی‌آورند، چون زنبور عسلطبق عادت همیشه یک جاه سکن می‌نماید بشرطی که کسی اذیت وآزار بر اوننماید


سایر موارد

·        زنبورها شش پا دارند که سه به سه در طرفینآنها قرار دارد.

·        شاخک های آنها برای احساس کردن و دریافت اطلاعات از محیطمیباشد.

·        چشم آنها بصورت شبکه ای متشکل از میلیونها لنز خاکستری رنگ است وتوانایی دید رنگی دارند.

·        زنبورها از طریق حرکات بدنی و رقصی که انجام می دهندمحل گلها را به یکدیگر اطلاع می دهند.

·        معمولآ در بهار زنبورهای کارگر باانتخاب یک ملکه جدید اقدام به ساخت کندو جدید می کنند

·        عسل در واقع شکر فوقاشباع شده ای است که زنبورها از شهد گلها تهیه می کنند و کمتر از 20 درصد آب دارد.

·   در فصل پاییز و زمستان به علت کمبود غذا بسیاری از زنبورهای کارگر برا نجاتسایر افراد کندو اقدام به خود کشی می کنند.

 

كرم ابريشم

يكیازحشراتبسیارسودمندپروانهکرمابریشماستکهدرصنعتنوغانداریدرامدهایکلانیرانصیبجامعهمیکند.اینصنعتدرایرانجایخودراپیداکردهاستواهمیتاینحشرهبهدرستیشناختهشدهاست.۸۰هزارخانوارکشاورزدراستانهایگیلان،گلستان،مازندران،خراسان،آذربایجانشرقی،اصفهانوفارسدرکنارکارکشاورزیبهپرورشکرمابریشماشتغالدارندکهازاینتعداد۴۰هزارخانوارآندرگیلانزندگیمیکنند.نوغاندارانکشورهرسالحدودسههزارو۵۰۰تنپیلهترتولیدمیکنندکهدرکارگاههایسنتیبهنخخالصابریشمتبدیلمیشودوبهمصرفبافتفرشهایابریشمیمیرسد.
کرمابریشمپسازحدود۴۵تا۶۰روزنگهداریوتغذیهبابرگدرختتوتبهدورخودپیلهمیتند. پیلهترقبلازآنکهکرمداخلآنبهپروانهتبدیلشوددرکارگاههاوکارخانههایپیلهخشککنی،خشکوسپسنخکشیمیشود.


پرورشکرمابریشمازنقطهنظربازگشتسرمایهگذارینسبتاسریعاست. اینفعالیتمیتواندبهعنوانمنبعدرآمدارزیکشورازطریقتولیدموادخام,‌ نخابریشمقالی, تولیدپارچهابریشمیوسایرفعالیتهایمربوطبهصنعتابریشمقرارگیرد. باتوجهبهتوسعهاینبخشتولیدی, فرصتزیادیبرایتوسعهصنایعدستیفراهممیشودکهتوسعهاینبخشصنعتبهنوبهخودکمکفراوانیبهجامعهروستاییخواهدنمودوباعثبکارگیرینیروهایمازادبخشکشاورزیوزنانروستاییرافراهمخواهدساخت.

 


برایتهیهالیافابریشم, کرمابریشمرادرمکانهاییبهنامتلنبارنگهداریکردهوبابرگتوتتغذیهمیکنند. کرمابریشمپسازطیمراحللارویاقدامبهتنیدنپیلهبهدورخودمیکند. پسازتکمیلپیلهتنیبهفاصلهیکتادوروزاقدامبهخشککردنپیلههابهیکیازسهروشزیرعملمیکنند:‌الف) روشگرمایخشکبوسیلهحرارتمستقیمآفتابداغب) روشگرمایمرطوببابخارآبج) روشمرکببااستفادهازدوروشفوقبهصورتتوام
موادموردنیازنوغان (کرمابریشم) وبرگدرختتوتمیباشد.
درپیگسترشالیافوابریشمهایمصنوعیوبهانزواکشیدهشدنصنعتابریشم،انستیتوملیعلومکشاورزیزیستی (NIAS) واقعدرتسوکوبابهفکرپرورشکرمهایابریشمتراریختی (تغییریافتهژنتیکی) افتادکهبتوانندبهجایابریشمپروتئینتولیدکنند. شرکتصنایعتورای (Toray) کهدرزمینهتولیدالیاف،فرآوردههایداروییوتجهیزاتپزشکیفعالیتدارددرناحیهاهیم (Ehime) دستبهایجادکارخانهایموسومبه «کارخانهحشرات» زدهاستکهمحصولآنپروتئینیبهناماینترفروناستکهمعمولاًدردرمانعفونتهایویروسیسگهاوگربههامورداستفادهقرارمیگیرد

کرمهایابریشمپسازدریافتنوعیویروستغییریافتهژنتیکیبهقفسههایخاصیانتقالپیدامیکنندوآنقدردرآنجانگهداریمیشوندتاویروسهایموجوددربدنآنهارشدکند.
ژاپندرراسکشورهایپرورشدهندهکرمهایابریشمقراردارد. براساسگزارشهایارائهشدهبیشازهزارگونهکرمابریشمدرجهانوجودداردکهژاپنقادربهپرورشوتولیدبیشاز۶۰۰نوعازآنهااست. فعالیتتحقیقاتیذکرشدهبالانیزتوسطسازمانفرآوردههایداروییحیواناتکهدرژاپنمستقراستصورتمیگیرد.

 

 

طرز تهیه کاغذ

کاغَذمادهایاستپهنونازککهازفشردنالیافموادیمانندخمیرچوب،برنجیاکتاندرستمیشودوبیشتربراینوشتنبهکارمیرود. بااینهمه،ازکاغذبرایبستهبندی،آرایشدرونیساختمان،صافیهایصنعتیوپژوهشیوکارهایدیگرنیزبهرهمیگیرند.
الیافیکهدرساختکاغذبهکارمیرودمعمولاًطبیعیوشاملسلولوزاست. کاغذقطعبزرگاروپاcolombeirنامدارد.واندازههمیشگیآن۶۳*۹۰استپایینترازآنjesus استکهدرکنارآننشانه j.h.sl داردکوچکشدهنامعیسایپیامبراست. پایینترازآنraisin استکهنشانهیخوشهدارد،وبهاندازهی۵۰*۶۵است.اندازهینسکهاازینچهارجورکاغذبودهکهیکبرگآنرا iplang وچهارتاییراinfolioوهشتتاییراinquartoو۱۶دیمهای (صفحهای) راin-octaro و۳۲دیمهایراin-ro میگفتند - بااینبازدرکاغذ (رُخنَه) فرنگیترانوشت (نسخه) نویسانسدههاییازدهمیاسیزدهمدرایرانوهندبهرهمیبردهاندکهدبیرگان (خطوط) هندیومهرهایفشاریازمشخصههایآناست.کاغذدارایگونههایافزونیبودهاستوبیشتربهنامجایساختوپرداختآناست،کهنزدیکهشتادوپنجگونهیآنرابرشمردهاند.بااینبازنامهاییکهبیشتردرفهرستهایدستنویسنسکخانههایکُیانی (مرکزی) ملیملک...ودیگریآمدهازایندستند: خانبالیغ (بهنامشهرخانبالیغدرچین) کهدرسدههایپنجموششمبسیاررواجداشت. سمرقندوخطایی (بهنامخطکهچینیهممینامند) بخاراییوسپاهانیوعادلشاهیوبغدادیترکیمصریکشمیریوترمهوفساقیوفرنگیکهیادآنآمدهاست . رنگبیشترکاغذهایکهنسپیدبودهاست.

 

چینیهانخستینمردمانیبودندکهبیشاز۲هزارسالپیشکاغذهاییمانندکاغذهایامروزیساختند. ایرانیانمسلمانشیوهٔساختنکاغذراازچینیهاآموختندوآنرابهبودبخشیدند. شهرسمرقندبرایسالهابزرگترینمرکزساختنوخریدوفروشکاغذبود. سپس،درشهرهایدیگر،ازجملهبغداد،دمشق،قاهره،مراکش،جزیرهٔسیسیلوشهرهایمسلماننشیناسپانیا،کارخانههایکاغذسازیبهراهافتاد.

برچســب هــا : میگو, میگو خوراکی, میگو در ایران, میگو غذا, غذاهایی با میگو, میگوهای آبادان,

دیدگاه های این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
درخــواست تکست آهنــگ
کد امنیتی