close
تبلیغات در اینترنت
گیل فان |بازیگران,آهنگ,فیلم,سریال

گیل فان |بازیگران,آهنگ,فیلم,سریال

آخرین ارسال های انجمن
تحقیق در مورد سیمرغ

تحقیق در مورد سیمرغ

 

 

سیمرغ نام یکی از چهره‌های اسطوره ای-افسانه‌ ای ایرانی است. او نقش مهمی در داستان های شاهنامه دارد. کنامش کوه اسطوره‌ ای قاف است. دانا و خردمند است و به رازهای نهان آگاهی دارد. زال را می پرورد و همواره او را زیر بال خویش پشتیبانی می‌کند و به رستم در نبرد با اسفندیار رویین تن یاری می‌رساند. جز در شاهنامه دیگر شاعران پارسیگوی نیز سیمرغ را چهره ی داستان خود قرار داده‌اند. نشان سیمرغ در دوره ایران ساسانی، بر بسیاری از جاها نقش بسته و شاید نشان رسمی امپراتوری ایران بوده باشد. نگاره های کشف شده بر بخش غربی دیوار افراسیاب، در شهر سمرقند، شاه یا شاهزاده ای را نمایش می دهند که نشان سیمرغ، همانند جامه خسرو پرویز بر دیوار طاق بستان، روی جامه اش نقش بسته. پژوهشگر نگاره های دیوار افراسیاب بر این باور است که این نگاره، پیکر یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی را نشان می دهد، چون بیش از یکصد پیکره بر روی دیوار افراسیاب وجود دارند، اما فقط یک نفر جامه اش به نشان سیمرغ آراسته شده. جامه ای دیگر از ابریشم، از دوران ساسانی، در موزه سرنوچی پاریس به نمایش گذاشته شده که همان نشان را دربر دارد. شمار فراوان کاشی های بازمانده از ایران ساسانی، همچنین چندین کاسه و ظرف سیمین و زرین نیز، سیمرغ را در همان قالب و همان نقش نشان می دهند. پیشینه حضور این مرغ اساطیری در فرهنگ ایرانی به دوران باستان می‌رسد. آن چه از اوستا و آثار پهلوی بر می‌آید، می‌توان دریافت که سیمرغ، مرغی است فراخ بال که بر درختی درمان بخش به نام «ویسپوبیش» یا «هرویسپ تخمک» که در بردارنده ی تخمه ی همه ی گیاهان است، آشیان دارد. در اوستا اشاره شده که این درخت در در دریای «وروکاشاً» یا «فراخکرت» قرار دارد. کلمه ی سیمرغ در اوستا به صورت «مرغوسئن» آمده که جزء نخستین آن به معنای «مرغ» است و جزء دوم آن با اندکی دگرگونی در پهلوی به صورت «سین» و در فارسی دری «سی» خوانده شده‌ است و نماینده ی عدد سی نیست؛ بلکه معنای آن همان نام «شاهین» می‌شود. شاید هدف از این واژه (سی) بیان صفت روحانیت آن مرغ بوده ‌است. سیمرغ، هم در حماسه‌های پهلوانی و هم در آثار عرفانی حضور می‌یابد. سیمرغ در شاهنامه ی فردوسی دو چهره ی متفاوت یزدانی (در داستان زال) و اهریمنی (در هفت خوان اسفندیار) دارد. زیرا همه ی موجودات ماوراء طبیعت نزد ثنویان (دوگانه پرستان) دو قلوی متضاد هستند. سیمرغ اهریمنی بیشتر یک مرغ اژدهاست، فاقد استعدادهای قدسی سیمرغ یزدانی است و به دست اسفندیار در خوان پنجمش کشته می‌شود. ورود سیمرغ یزدانی به شاهنامه با تولد «زال» آغاز می‌شود.         

سیمُرغ نام یک چهرهٔ اسطوره ای-افسانه‌ای ایرانی است. او نقش مهمی در داستان‌های شاهنامه دارد. کنامش کوه اسطوره‌ای قاف است. دانا و خردمند است و به رازهای نهان آگاهی دارد. زال را می‌پرورد و همواره او را زیر بال خویش پشتیبانی می‌کند. به رستمدر نبرد با اسفندیار رویین تنیاری می‌رساند. جز در شاهنامهدیگر شاعران پارسیگوی نیز سیمرغ را چهرهٔ داستان خود قرار داده‌اند. از جمله منطق الطیر٬عطار نیشابورینیز از آن دسته‌اند.

سیمرغ در دوره ساسانی

نشان سیمرغ نگاره ایست با ساختاری پیچیده؛ مرغی افسانه‌ای با دُم طاووس، بدن عقابو سر سگ و پنجه‌های شیر. نشان سیمرغ در دوره ایران ساسانی، بر بسیاری از جاها و ظرفها نقش بسته و شاید نشان رسمی شاهنشاهی ایران بوده باشد[۱]. نگاره‌های کشف شده بر بخش غربی دیوار افراسیاب[۲]، در شهر سمرقند، شاه یا شاهزاده‌ای را نمایش می‌دهند که همان طرح، همانند جامه خسرو پرویزبر دیوار طاق بستان، روی جامه اش نقش بسته. پژوهشگر نگاره‌های دیوار افراسیاب، پروفسور مارکوس موده، (استاد انستیتوی باستان‌شناسی و هنر شرقی دانشگاه مارتین لوتر آلمان) در پژوهش خود یادآور شده که به دلیل وجود این نگاره بر پیکره خسرو بر طاق بستان، ممکن نیست نشانی ساده بوده باشد، او همچنین شبیه بودن کلاه در این دو پیکره را دلیل دیگری بر مهم بودن شخصیت گمنام نقش بسته بر دیوار افراسیاب می‌داند و در ادامه به این نتیجه رسیده که نگاره سیمرغ، به احتمال بسیار پیکر یزدگرد سومآخرین شاه ساسانی را نشان می‌دهد[۱]، چون تاریخ تقریبی ساخت آن نگاره‌ها با سالهای پایانی شاهنشاهی ساسانی منطبق، و همچنین از بین یکصد پیکره نقش بسته بر آن دیوار، تنها یک نفر جامه اش به این نشان آراسته است. جامه ابریشمی (یا کفتان) دیگری از پایان دوره ساسانی در موزه سرنوچی پاریس با همان نقش به نمایش گذاشته شده. شماری تکه پارچه ابریشمی، کاشی‌ها و ظرفهای سیمین و زرین آن دوران نیز، سیمرغ را در همان قالب و همان نقش نشان می‌دهند.

نویسنده :
تاریخ انتشار : چهارشنبه 01 شهريور 1396 ساعت: 19:57
تعداد بازديد : 5
مقاله در مورد سیم پیچی انواع موتورها

مقاله در مورد سیم پیچی انواع موتورها

 

مقدمه:

قرن حاضر را بايد عصرتكنولوزي بسيارمدرن وپيچيده دانست. سرعت فراگير تكنولوزي  به حدي است كه درچندين صدم ثانيه مرزها رامي پيمايد وجاي جاي دنيا را تسخير ميكند صنعت سيم پيچي و عيب يابي موتورهاي تك فاز و سه فاز درعين حا ل كه خود از تكنيكي خاص برخورداراست ، بطورعام نيزدرهمه صنايع نفوذ كرده است و به تنهايي درصدي ازمراحل توليد را به عهده دارد. شغل سيم پيچي وعيب يابي دستگاه هاي برقي وموتورهاي الكتريكي بسيارپرمنفعت بوده و ميتواندبراي هركس قانع كننده وخوشايند باشد .
كارشناس عيب يابي نگاه خاصي از درك تئوري برق الكترونيك ،رفع عيب ،تكنيك و مهارتهاي مورد نياز نظري وعملي درزمينه ترانس پيچي و موتورپيچي و آرميچرپيچي را دارا است.     
بيشتردستگاه هاي توليدي برق وسيم پيچي هاي آنها تقريباً مشابه اند ، به طوري كه داراي قطعاتي مشابه مانند مقاومت، خازن ، ديود، ترانزيستور، كنتاكت ، اتصالات ، سيم بندي ها  مي باشد.
درك عيوب مشترك اين قطعات و چگونگي آزمايش آنها پيش نياز يك عيب ياب است ، كه براي بر طرف كردن درست و منطقي عيب دستگاه ها بايد پايه واساس تجديد وتحليل عيب ، عيوب مشترك مدار ، انواع روشهاي عيب يابي ، روش آزمايش را براي قطعات مشترك برقي يا الكترونيكي دانست. درواقع شما بايد عمليات خود را با روش منطقي انجام دهيد درغيراين صورت اشتباه رفته ايد،و نتيجه اي جز برطرف نمودن عيب بطور تصادفي واتلاف وقت و ضرر چيزي در بر نخواهد داشت     .
بطورمثال ، خيلي ازعيب ياب ها تايك فيوز سوخته كشف مي كنند،به جاي اينكه نخست منبع عيب را بيابند، فقط اقدام به تعويض فيوز مي نمايند واين كار نتيجه اش اين است كه يك فيوز ديگرهم بسوزد .
بنا بر اين تجزيه وتحليل اولين گام سرويس يك دستگاه است. اين مرحله شامل رسيدگي دقيق وتجزيه وتحليل وضعيت عيب مي باشد وبه عيب ياب اين امكان رامي دهد كه فهم خوبي را از وضعيت غير دسترسي به دست آورد و نظر عيب ياب رابركل دستگاه وسيع نمودن عمل عيب معطوف مي نمايد            .
از آنجا كه موارد عملي مبتني برپايه هاي تئوريك است، ابتدا با اصول مقدماتي سيم پيچي الكتروموتورهاي سه فاز آشنا مي شويم .اميدوارم اين گزارش هرچند كوچك مورد رضاي جناب عالي واقع گردد، وبا استفاده از تجربيات كسب شده درطي اين دوره بتوانم براي جامعه خود مفيد واقع شوم

تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

القا: هرگاه دو سیم پیچ در جوار یکدیگر باشند و از یکی از آنها  جریان عبور کند از سیم پیچ دومی نیز جریانی عبور می کند به ای طریقه القا می گویند.

رله : وسیله ای است برای حفاظت مدار در مقابل خطا هایی که در مدار صورت می گیرد تا صدمه ای به قسمتهای مهم وارد نیاید .

برق ac : برق ac دارای دوره ی تناوب سینوسی است  یعنی نوسان دارد مانند برق شهر که از این نوع است .

برق dc : این نوع دارای شکل خطی و یکنواخت است مانند برق باطریها که اینگونه هستند.

فرو مغناطیس : یک نوع فلز است که دارای ضریب نفوذ پذیری  یا قدرت انتقال جریان را به نحو بهتری انجام می دهد .

روتور: قسمت دوار یا متحرک داخلی ماشینهای الکتریکی دوار را گویند که کار انجام می دهد.

استاتور : قسمت خارجی و ثابت بیرونی ماشین های الکتریکی دوار را گویند که میدان را بوجود آورده و در روتور القا می دهد .

میکرو متر : وسیله ای است دقیق برای بدست آوردن قطر سیم که با آن سیم پیچی  می کنند .

کلاف: متشکل از تعدادی  دور سیم که به صورت حلقه پیچیده شده است و یک کلاف را بوجود آورده است .

بخش دانلود

دانلود فایل ورد تحقیق

لینک دانلود: 
سیم پیچی انواع موتورها

فرمت فایل :  doc / فایل ورد

 

نویسنده :
تاریخ انتشار : چهارشنبه 01 شهريور 1396 ساعت: 19:53
تعداد بازديد : 5
موضوع: تحقیق , دانشجویی ,
تحقیق در مورد سیم پیچی انواع موتورها

تحقیق در مورد سیم پیچی انواع موتورها

 

 

 

موتور الکتریکی(الکتروموتور) چیست؟  
الکتروموتور یک دستگاه الکترومکانیکی است که نیرویالکتریسیته را به نیروی مکانیکی تبدیل می کند.عمل عکس الکتروموتور یعنی تبدیل نیروی مکانیکی به نیروی الکتریسیته توسط ژنراتور انجام می گیرد.اکثر موتور های الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار میکنند.  
همه ی الکتروموتور ها از یک اصل برای تولید حرکت استفاده می کنند و آن اصل مغناطیس می باشد (قطب های هم نام آهنربا یکدیگر را دفع می کنند و قطب های غیر هم نام یکدیگر را می ربایند).
قاعده کلی این است که وقتی یک ماده حامل جریان الکتریکی تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، نیرویی بر روی آن ماده از سوی میدان اعمال م میدان اعمال می گردد.بیشتر موتور های الکتریکی دوار هستند . در یک الکتروموتور بخش دوار که معمولا داخل الکتروموتور است ،روتور و بخش ثابت ، استاتور نام دارد.
برخی از الکتروموتور ها را می توان بعنوان ژنراتور مورد استفاده قرار داد.به الکتروموتور و ژنراتور ماشین الکتریکی گفته می شود.     
الکتروموتور ها در صنایع کاربرد فراوان دارند.از الکتروموتور درصنایع دریایی ، صنایع هیدرولیک ، صنعت سیمان ، صنعت فولاد ،  فن های صنعتی ، دمنده ، ابزار های برقی ، وسایل خانگی ، ابزار های قدرت و دیسک درایوها مورد استفاده قرار می گیرد.          


بخش دانلود

دانلود فایل ورد تحقیق

لینک دانلود: 
سیم پیچی انواع موتورها

فرمت فایل :  doc / فایل ورد

 

نویسنده :
تاریخ انتشار : چهارشنبه 01 شهريور 1396 ساعت: 19:42
تعداد بازديد : 3
موضوع: تحقیق , دانشجویی ,
مقاله کامل سیستم های کنترلی و انواع  کنترل کننده ها

مقاله کامل سیستم های کنترلی و انواع  کنترل کننده ها

 

- کنترل دستی (Manual)

2- کنترل نیوماتیک (Pneumatic) یا بادی

3- سیستم کنترل الکترونیکی آنالوگ

4- کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر(Programmable Logic Controllers)

5- سیستم کنترل غیرمتمرکز (توزیع شده ) یاDCS (Distributed Control System )

6- سیستم کنترل فیلد باس ( Fieldbus Control System )

7- سیستم کنترل بی سیم (Wireless Control System ) 

انواع سیستم های کنترل

  1- کنترل دستی (Manual) :

 ساده ترین و قدیمی ترین نوع کنترل است. در اینجا همه چیز توسط انسان انجام میشود:

 1- چشم می بیند.(Sensor & Transmitter)

2- مغز پردازش می کند.(Controller & Processor)

3- دست یا عضو دیگر عمل تعیین شده توسط مغز را اجرا می نماید.(Actuator)

 مثل تنطیم شعله گاز یک اجاق، چشم شعله را می بیند مغز اندازه آن را محک می زند و به دست فرمان تنظیم را ارسال می کند و دست در جهت مطلوب به حرکت در می آید .هنگامی که مقدار دلخواه شعله از طریق چشم ها دریافت شد مغز فرمان توقف را به دست می دهد.

 کنترل دستی نیاز به نیروی کارفراوان وعملاً دقت خیلی کمی دارد.

پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه در ابتدا اینگونه کنترل می شد!

تحقیق احکام : وضو – غسل – تیمم

تحقیق احکام : وضو – غسل – تیمم

 

بخش دانلود

دانلود فایل ورد تحقیق

لینک دانلود: 
وضو - تیمم- غسل

فرمت فایل :  doc / فایل ورد

 

نویسنده :
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 مرداد 1396 ساعت: 17:46
تعداد بازديد : 5
بناهای تاریخی شهرستان لاهیجان

بناهای تاریخی شهرستان لاهیجان

 

آرامگاه کاشف السلطنه مربوط به دوره معاصر است و در لاهیجان، خیابان کاشف شرقی نرسیده به سراه کشاورزی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۷۵ با شماره ثبت ۱۷۶۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایرانبه ثبت رسیده است

تاج‌الدین ابراهیم کردی سنجانیمعروف به شیخ زاهد گیلانی (۶۱۵-۷۰۰ / ۱۲۱۸ - ۱۳۰۱) از صوفیانبزرگ ایران بود.آرامگاه شیخ زاهد گیلانی (مربوط به سده هشتم هجری) واقع در جاده لاهیجان به لنگرود و در ۳ کیلومتری لاهیجان در روستایی به نام شیخانبر واقع شده‌است.

 

مسجد چهار پادشاهان یا چهار پادشاه یکی از آثار تاریخی شهر لاهیجانو مدفن چهار تن از شاهان کیاییبیه پیشاست. این اثر با شماره ۳۲۲ در تاریخ ۱۳۱۷/۰۸/۲۱ در فهرست آثار ملی ایرانبه ثبت رسیده‌است. این مسجد در ابتدای خیابان کاشف و روبروی مسجد جامع شهر لاهیجان و حمام گلشن قرار دارد.

بخش دانلود

دانلود فایل ورد تحقیق

لینک دانلود: 
بناهای تاریخی شهرستان لاهیجان

فرمت فایل :  doc / فایل ورد

.